غلیظ سیاسی فرهنگ یونسکو اخبار سیاسی و اجتماعی

غلیظ: سیاسی فرهنگ یونسکو اخبار سیاسی و اجتماعی

فغانی داور دیدار آلمان و شیلی شد

داور بین‌المللی فوتبال کشور عزیزمان ایران دیدار کشور عزیزمان ایران و شیلی را در جام کنفدراسیون‌ها قضاوت خواهد کرد. فغانی داور دیدار آلمان و شی..

ادامه مطلب

سند ۲۰۳۰ را هر جا با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد اجرا نمی‌کنیم / مطهری

علی مطهری اظهار کرد: سند ۲۰۳۰ هر جایی که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد ما آن را اجرا نمی‌کنیم. مطهری: سند ۲۰۳۰ را هر جا با اید..

ادامه مطلب