غلیظ سیاسی فرهنگ یونسکو اخبار سیاسی و اجتماعی

غلیظ: سیاسی فرهنگ یونسکو اخبار سیاسی و اجتماعی

موفقیت فیلم ?Are you vollyball در جشنواره گلوبال آمریکا

جایزه عالی ترین فیلم جشنواره گلوبال فیلم امریکا به فیلم کوتاه «آر یو والیبال؟» از کشور عزیزمان ایران رسید. موفقیت فیلم ?Are you vollyball..

ادامه مطلب